Zápis

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, prostudujte prosím pozorně tyto informace:

Zápis dětí do Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, příspěvkové organizace, s místem poskytovaného vzdělávání MŠ Wolkerova 34 a MŠ Mozartova 22, se koná od 5.5.2020  do 7.5.2020 v době  8.00 - 15.00 v budovách jednotlivých mateřských škol.

ZÁPIS SE KONÁ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

Informace k doložení povinného očkování k žádosti o přijetí k PV na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT v souvislosti mimořádnými opatřeními vlády upravuji požadavek na povinnou přílohu k žádosti o přijetí dítěte – LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE. Vzhledem k současnému doporučení nenavštěvovat osobně lékaře, stanovuji doložit splnění povinného očkování takto: