Naše aktivity

Naše projektové činnosti

Mateřská škola Wolkerova 34 a Mozartova 22, Olomouc je v rámci svých aktivit zapojena do několika projektů.

V rámci projektování v TVP jsou začleňovány projektové aktivity pro děti rozšiřující výchovně vzdělávací nabídku. Tyto projektové činnosti jsou realizovány průběžně v rámci výchovně vzdělávacího procesu, v tématech integrovaných bloků. Jejich zaměření vyplývá ze ŠVP - na oblast environmentální, k pěstování a podporování odpovědného postoje a vztahu k přírodě a životnímu prostředí jako celku. To vše pro pohodový a kvalitní život v tomto prostředí. Jako součást této environmentální výchovy je podpora ekologického postoje k okolnímu prostředí.

Volá tapír, třiďte papír!

V letošním školním roce 2019/2020 se opět zapojíme do již 12. ročníku školní soutěže ve sběru tříděného papíru ,,Volá tapír, třiďte papír!" v rámci dlouhodobé kampaně propagující třídění odpadu v Olomouci ,,Jakpak dopad odpad?".