O školce

Rozdělení zaměstnanců mateřské školy v jednotlivých třídách

Červená třída:
Marie Dvořáková - zástupce ředitele MŠ
Mgr. Petra Kohlova - třídní učitelka
Renáta Hošková - učitelka/ školní asistent
 

Modrá třída: 
Veronika Reichová, DiS. - třídní učitelka
Bc. Petra Frydrychová - třídní učitelka

 

Zelená třída: 
Bc. Martina Pírková - třídní učitelka
Regina Mikulenková - třídní učitelka

Bc. Milena Frelichová - asistentka pedagoga
 

O provozní záležitosti se starají: Lenka Vepřová, Lucie Güntnerová