O školce

Rozdělení zaměstnanců mateřské školy v jednotlivých třídách

Červená třída:
Marie Dvořáková - zástupce ředitele MŠ
Tereza Dürrbecková - třídní učitelka

Bc. Milena Frelichová - asistentka pedagoga
Renáta Hošková - učitelka/ školní asistent
 

Modrá třída: 
Bc. Martina Pírková - třídní učitelka
Bc. Adéla Vybíhalová - třídní učitelka
Silvia Hnatkovičová - asistetka pedagoga

 

Zelená třída: 
Mgr. Petra Kohlová - třídní učitelka
Bc. Šárka Konečná - třídní učitelka
Renáta Hošková - školní asistentka/učitelka

 

O provozní záležitosti se starají: Alena Smržová, Zuzana Zbořilová