O školce

Rozdělení zaměstnanců mateřské školy v jednotlivých třídách

Červená třída:
Marie Dvořáková - zástupce ředitele MŠ
Mgr. Petra Kohlova 
Kamila Lužová-  školní asistent
 

Modrá třída: 
Bc. Martina Pírková
Veronika Širůčková, DiS. 
Bc.Milena Frelichová - asistent pedagoga

 

Zelená třída: 
Olga Plisková
Radka Coufalová
 

O provozní záležitosti se starají:  Hana Buiglová, Jana Čunderlová