O školce

Informace o MŠ

NÁZEV: Mateřská škola Olomouc, Mozartova 22,  příspěvková organizace
ADRESA MATEŘSKÉ ŠKOLY: Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace, Mozartova 22, Olomouc 779 00, odloučené pracoviště MŠ Wolkerova 34, Olomouc
PRÁVNÍ FORMA ŠKOLY: příspěvková organizace
IČ: 75029588

ZŘIZOVATEL: Statutární město Olomouc
ŘEDITELKA MŠ: Mgr. Hana Schmidtová
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY MŠ: Marie Dvořáková
KONTAKT MŚ MOZARTOVA 22: 585 427 201
E-mail: msmozartova22@seznam.cz
 

Rozdělení zaměstnanců mateřské školy v jednotlivých třídách

Červená třída:
Marie Dvořáková - zástupce ředitele MŠ
Mgr. Petra Kohlova 
Kamila Lužová-  školní asistent
 

Modrá třída: 
Bc. Martina Pírková
Veronika Širůčková, DiS. 
Bc.Milena Frelichová - asistent pedagoga

 

Zelená třída: 
Olga Plisková
Radka Coufalová
 

O provozní záležitosti se starají:  Hana Buiglová, Jana Čunderlová