Dokumenty

Školní vzdělávací program

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Poznáváme svět kolem nás"
je vypracován na základě RVP PV a respektuje rámcové vzdělávací cíle:    

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení .                 

2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se  jako samostatná osobnost působící na své okolí.