Změna výše školného

Vážení rodiče,
v letošním roce se výše školného mění na 700,- za měsíc. Prosím, zasílejte své platby do 15. dne v měsíci s uvedeným variabilním symbolem dítěte. 
Děkujeme za spolupráci.