Základní informace o Mateřské škole Mozartova 22

NÁZEV: Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace, Wolkerova 34 s místem poskytovaného vzdělávání Mozartova 22, 779 00 Olomouc
ADRESA MATEŘSKÉ ŠKOLY: Mateřská škola Olomouc, Mozartova 22 
PRÁVNÍ FORMA ŠKOLY: příspěvková organizace
: 75029588

ZŘIZOVATEL: Statutární město Olomouc
ŘEDITELKA MŠ: Mgr. Hana Schmidtová
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY MŠ: Marie Dvořáková
KONTAKT MŚ MOZARTOVA 22: 585 427 201
E-mail: msmozartova22@seznam.cz, msmozartova22@mswolkerova.olomouc.eu 
Datová schránka: erhkvzb

MŠ Mozartova 22
Kapacita: 60 dětí
Počet tříd: 3 třídy
Počet pedagogických zaměstnanců: 7
Počet nepedagogických zaměstnanců: 2 + 1
Provozní doba: 6.15 - 16.15

Stravování: ŠJ Holečkova, Holečkova 10, Olomouc
Kontakt: 730 874 942
e-mail: ucetniSJ@zsholeckova.cz 
 

Mateřská škola Mozartova 22 je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace.
Zřizovatelem mateřské školy je Statutárním městem Olomouc.

MŠ Mozartova 22 je vilového typu, nachází se ve středu města. Výhodná je klidná lokalita v blízkosti městských parků a centra. V mateřské škole probíhá předškolní výchova vzdělávání 60ti dětí ve věku zpravidla 3 - 6 let (při odkladu školní docházky - 7 let) a to ve 3. třídách.
I. a II. třída jsou heterogenní, III. třída je určena k povinnému vzdělávání dětí předškolního věku, tj. děti od 5 let a výše.

Budova mateřské školy má dvě podlaží. V přízemí se nachází I. třída, herna a šatna dětí, hygienické zařízení, přípravna jídla a jídelna, ředitelna a sborovna.
V prvním poschodí je umístěna II .a III. třída s vlastní hernou a třídou a společnou šatnou a hygienickým zařízením.

Strava je dovážena ze ŠJ Holečkova, mateřská škola má svou školní jídelnu - výdejnu.

Mateřské škole přiléhá rozlehlá, nově zrekonstruovaná zahrada, vybavená 3 pískovišti a herními prvky z akátového dřeva, mlhoviště a altánkem pro kreativní vyjádření dětí.
Pro sportovní využití jsou určena dvě dětská hřiště, házecí stěna a cesty s upraveným povrchem, které jsou určeny pro bezpečnou jízdu na koloběžkách a odrážedlech.

V minulých letech prošla budova rekonstrukcí. Byla provedena výměna oken a oprava fasády budovy mateřské školy. 
Interiéry budovy mají nové hygienické zařízení, třídy prošly obnovou nábytku, podlahových krytin a obnova didaktických pomůcek a knih pro děti.

Ve své pedagogické činnosti MŠ spolupracuje s organizacemi:

  • ZŠ Mozartova 48, Olomouc
  • Klinickým logopedem
  • Pedagogicko-psychologickou poradnou
  • Speciálně-pedagogický centrem
  • Městskou knihovnou
  • Městskou policií
  • Moravským divadlem
  • Divadlem hudby
  • Lyžařskou školou
  • Ekologickým centrem Sluňákov