Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení konaného ve dnech 5.5.2020 - 7.5.2020
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace
 místo poskytovaného vzdělávání MŠ Mozartova 22

Přijaté děti od školního roku 2020/2021

Registrační číslo přidělené u zápisu

1

3

5

6

9

11

13

15

16

19

21

22

23

24

34

36

37

40

 

Prosíme zákonné zástupce, aby v případě přijetí dítěte na jinou mateřskou školu, kterou si pak zvolí k docházce, aby neprodleně informovali naši mateřskou školu o nenastoupení. Důvodem je možnost přijetí dalších dětí, které v přijímacím řízení nebyly úspěšné.

Kontakt: msmozartova22@seznam.cz, tel. 734 546 223

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce dětí, týkající se převzetí Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáváno na informativní schůzce zákonných zástupců nově přijatých dětí dne:

 18.6.2020 v 15.30 h. v MŠ Mozartova 22

Na schůzce zákonní zástupci obdrží informace týkající se nástupu dítěte do mateřské školy.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si zde může vyzvednout pouze zákonný zástupce dítěte uvedený v žádosti v MŠ. K převzetí rozhodnutí si doneste občanský průkaz.

Převzetí rozhodnutí o přijetí a další dokumentace je plánováno od 15.00h.

Informativní schůzka začíná 15.30h.

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozesíláno poštou doporučenou zásilkou.

Dokument Word ke stažení