Výběr školného za prázniny

Výběr školného za prázdniny
Školné se bude vybírat dne 14.7. 2022 od 6.15 v jednotlivých třídách, kde bude probíhat provoz. Prosím, nachystejte si přesnou částku, která činí 290,-. Pokud nebudete v tento den přítomni, uhraďte školné kdykoliv během docházky vašeho dítěte.
Děkujeme za spolupráci.