Upozornění

Vážení rodiče, na základě doporučení orgánů zajišťujících situaci v období se zvýšeným výskytem onemocnění dýchacích cest a současně šířením onemocnění způsobené novým koronavirem, žádám o dodržování nastavených pravidel a pokynů.
V případech pobytu v zasažených oblastech, nebo kontaktu s nakaženou osobou, je potřebné dodržet karanténu a oznámit mateřské škole tuto skutečnost.
Současně vás žádám o vašich dětí a v případě příznaků onemocnění zajištění léčení v domácím prostředí.
Děkuji za spolupráci, Mgr. Hana Schmidtová.