ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 se stanovená výše školného nemění. Jako v letošním školním roce zůstává částka 600,- Kč.