Stravování

Veškeré informace, včetně přihlášek ke stravování, naleznete na webových stránkách ŠJ Holečkova - www.sjholeckova.cz.

VNITŘNÍ A STRAVOVACÍ  ŘÁD  OD  1.9.2015

  1. Přihlášení ke stravování

Každý strávník školní jídelny (zákonný zástupce strávníka) je povinen vyplnit „Závaznou přihlášku ke stravování“. Nesprávně, nebo neúplně vyplněné přihlášky ke stravování nebudou přijaty.
Po vyplnění přihlášky je strávník automaticky přihlášen ke stravování na každý den, pokud se neodhlásí. Neplacení stravného je důvodem pro vyřazení ze stravování.

Na neplacení stravného a případné vyřazení ze stravování bude strávník upozorněn.

(Je možné se individuálně domluvit s vedoucí ŠJ nebo účetní ŠJ).

 

2.  Způsoby platby stravného

1.   Platba ze sporožirového nebo jiného běžného účtu, souhlasem k inkasu.

2..  Jednorázovým převodem na účet 166244902/0300.

 

Ad. 1        Platba bude prováděna inkasním příkazem vždy předem zálohově k 20 dni. předchozího měsíce. (t.j. 20.srpna inkaso na stravu v září), na základě vyplněného souhlasu s inkasem, který je součástí přihlášky ke stravování.

Ad. 2        Jednorázový převod musí být proveden tak, aby částka byla do konce předcházejícího měsíce na našem účtu. Z důvodu identifikace platby je nutné dodržet variabilní symbol, který Vám bude přidělen po odevzdání přihlášky ke stravování.

Prázdninový provoz v MŠ – stravné na hlavní prázdniny (červenec, srpen) a vánoční prázdniny bude vybíráno pouze v hotovosti před zahájením prázdnin.

 

  1. Cena stravy (příloha č.1)

děti MŠ do 6 let                                       10+19+8,-Kč  koeficient 0,5

děti MŠ nad 6 let                                     10+23+8,-Kč  koeficient 0,6

žáci 7-10 let                                             23,-Kč             koeficient 0,6

žáci 11-14 let                                           27,-Kč             koeficient 0,7

žáci 15 a více let                                      30,-Kč             koeficient 0,8

zaměstnanci vlastní platí                          40,-Kč             koeficient 1,0

cizí strávníci                                             63,-Kč             koeficient 1,0

 

  1. Odhlášky

V případě onemocnění je v souladu s vyhláškou o školním stravování možno vyzvednout stravu pouze první den nemoci (příloha č.2). Stravu je možno vyzvednout ve ŠJ nebo ve  výdejně příslušné ZŠ nebo MŠ v době k tomu určené.

 

Odhlásit obědy je možno stanovenou formou SMS na čísle 737 206 697, přes internet na www.strava.cz, v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky na čísle 585 758 522, vždy do 10.00 hodin předchozího stravovacího dne.

 

Hromadné odhlášky

Žáci ZŠ jsou automaticky odhlášeni na všechny prázdniny stanovené MŠMT. Dále jsou žáci odhlašováni hromadně na akce školy, školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, soutěže.

Děti MŠ jsou odhlašovány hromadně pouze na akce MŠ, školy v přírodě, výlety.

 Mgr. Martin Vosyka
ředitel

 

Příloha č.1     Cena stravy

Příloha č.2     Stravování dětí v době nemoci a prázdnin

Příloha č.3     Stravování zaměstnanců

Příloha č.4     Stravování cizích strávníků

Příloha č.5     Provozní řád jídelny

Příloha č.6     Reklamační řád stravy

 

 

 

 

V Olomouci 1.6.2015