Školné

Prosíme zákonné zástupce dětí, aby v měsíci květnu  zkontrolovali své platby za školné a v zadaných trvalých příkazech uváděli potřebné údaje-přidělené variabilní symboly,název MŠ (M) a jméno dítěte, za
které je platba provedena. Tato platba musí být na účtu mateřské školy do 15. dne v daném měsíci.
Děkujeme.