Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáváno
 osobně v kanceláři MŠ Mozartova 22 ve čtvrtek 19.5.2022 od 8.30 do 12.00.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si zde může vyzvednout pouze zákonný zástupce dítěte uvedený v žádosti v MŠ.
K převzetí rozhodnutí si doneste občanský průkaz.