Rozdělení zaměstnanců mateřské školy v jednotlivých třídách

Červená třída:
Marie Dvořáková - zástupce ředitele MŠ
Bc. Petra Kohlova 
Martin Hanzalík asistent pedagoga, školní asistent
 

Modrá třída: 
Bc. Martina Pírková
Radka Coufalová 

 

Zelená třída: 
Olga Plisková
Mgr. Zuzana Remešová
Kamila Lužová  - asistent pedagoga
 

O provozní záležitosti se starají:  Hana Buiglová, Jana Čunderlová