Provoz v době letních prázdnin

Informace o provozu mateřské školy v době letních prázdnin 2022
Mateřská škola Mozartova 22 bude mít provoz v době letních prázdnin od pátku 1.7.2022 do pátku 15.7.2022.

Provoz bude probíhat na budově MŠ Wolkerova 34, z důvodu rekonstrukce MŠ Mozartova 22. 
Seznamy dětí pro přihlašování a odhlašování na dobu letních prázdnin budu umístěny v šatnách od 1.3.2022 do 25.4.2022. Platby za stravné i školné na letní prázdninový provoz budou vybírány hotově ve stanovené dny, o kterých bude informace dopředu zveřejněna.
V případě, že dítě nebude MŠ v době letních prázdnin navštěvovat, nebudou zákonní zástupci školné ani stravné hradit.