Přízeň sponzorů

NAŠI PODPOROVATELÉ:

Děkujeme rodičům a zákonným zástupcům dětí za podporu a zkvalitňování činnosti naší mateřské školy.

 DĚKUJEME MANŽELŮM RABINSKÝM ZA SPONZORSKÝ DAR - ZA  ZAKOUPENÍ ELEKTRICKÉHO OŘEZÁVÁTKA PASTELEK.
DÁLE DĚKUJE ZA OBDAROVÁNÍ VÝTVARNÝMI POTŘEBA A POMŮCKAMI.
DĚKUJEME ZA OPRAVU ROZBITÉHO OŘEZÁVÁTKA.