Odhlašování během prázdninového provozu

Odhlašování během prázdninového provozu
Odhlášení či přihlášení dítěte na následující pracovní den je možné pouze formou emailu na adresu msmozartova22@seznam.cz do 9.30h. Jiné formy odhlášení není možné uznat a při pozdějších nesrovnalostech ověřit. 
Děkujeme za spolupráci.