NÁVŠTĚVA ZŠ A INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

Dne 20.3.2019 navštíví předškoláci ZŠ na Mozartově ulici, kde se setkají s učitelkami i dětmi prvních tříd. Ve stejný den v 15:30 bude v mateřské škole  informativní schůzka rodičů předškoláků a učitelek ZŠ.