Kroužky z mateřské škole

Kroužky v mateřské škole

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo kroužek v MŠ z naší nabídky, zapište jej do připravených seznamů v jednotlivých šatnách.
Na výběr je z kroužků  Lego kostky
                                    Angličtina v Legu
                                    Pohybové a taneční hry

Kroužky budou probíhat v prostorách mateřské školy ve stanovený den od 15h do 15.55.