Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace pro školní rok 2022/2023 s místem poskytovaného vzdělávání v MŠ Mozartova 22, Olomouc