Informace o přihlašování dětí ke stravování po obnovení provozu MŠ

Od 25.5.2020 budou všechny děti přihlášené ke stravování. Rodiče si v případě nenastoupení dítěte do MŠ musejí sami odhlásit stravu dle obvyklého systému ve školní jídelně.

Podrobné informace jsou na webových stránkách ŠJ Holečkova. Mateřské škole pouze oznámí, že jejich dítě do MŠ nebude docházet.