Informace o MŠ

NÁZEV: Mateřská škola Olomouc, Mozartova 22,  příspěvková organizace
ADRESA MATEŘSKÉ ŠKOLY: Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace, Mozartova 22, Olomouc 779 00, odloučené pracoviště MŠ Wolkerova 34, Olomouc
PRÁVNÍ FORMA ŠKOLY: příspěvková organizace
IČ: 75029588

ZŘIZOVATEL: Statutární město Olomouc
ŘEDITELKA MŠ: Mgr. Hana Schmidtová
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY MŠ: Marie Dvořáková
KONTAKT MŚ MOZARTOVA 22: 585 427 201
E-mail: msmozartova22@seznam.cz
 

Mateřská škola Mozartova 22 je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace.
Zřizovatelem mateřské školy je Statutárním městem Olomouc.
MŠ Mozartova 22 je vilového typu, nachází se ve středu města. Výhodná je její klidová poloha a blízkost parku.  V mateřské škole probíhá předškolní výchova vzdělávání 60ti dětí ve věku zpravidla 3 - 6 let (při odkladu školní docházky - 7 let) a to ve 3. třídách.

Budova mateřské školy má dvě podlaží. V přízemí se nachází I. třída, herna a šatna dětí, hygienické zařízení, přípravna jídla a jídelna, ředitelna a sborovna.
V prvním poschodí je umístěna II .a III. třída s vlastní hernou a třídou a společnou šatnou a hygienickým zařízením.

Strava je dovážena ze ŠJ Holečkova, mateřská škola má svou školní jídelnu - výdejnu.

Mateřské škole přiléhá oplocená zahrada, vybavená 3 pískovišti a několika herními prvky.
Pro sportovní využití je určeno menší dětské hřiště, průlezka s lezeckou stěnou a házecí stěna.

V minulých letech prošla budova rekonstrukcí. Byla provedena výměna oken a oprava fasáda budovy mateřské školy.
Interiéry budovy mají nové hygienické zařízení, třídy prošly obnovou nábytku.