Informace k znovuotevření mateřské školy

Co bude nutné dodržovat při znovuotevření mateřské školy od 10.5.2021

  • V prostoru a před vstupem do MŠ dodržovat odstupy 2 metry.
  • Udržování 2 m odstupu mezi osobami v prostorách šaten MŠ. Dítě může doprovázet jen 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ.
  • Do MŠ budou vpouštěny osoby postupně tak, aby bylo zamezeno setkávání se v prostorách MŠ. Je nutno počítat se zdržením při předávání dětí. Je tedy třeba přijít do MŠ s časovým předstihem.
  • Při vstupu je povinné provést dezinfekci rukou bezoplachovým roztokem.
  • Pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší jak 37 stupňů Celsia, nebude do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.
  • Do mateřské školy nevoďte děti s těmito příznaky Covid onemocnění - zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy.
  • Doprovázející osoba musí mít v prostorách mateřské školy ochranu dýchacích cest respirátorem nebo obličejovou maskou splňující normy ČSN EN 14683+AC