Informace k organizace k provozu MŠ vzhledem ke COVID plynoucí dle platného manuálu MŠMT

Informace k organizace k provozu MŠ vzhledem ke COVID plynoucí dle platného manuálu MŠMT /v příloze/:

- Při vstupu do budovy MŠ je připravena k použití dezinfekce rukou a je nutné nasazení respirátoru dle platného nařízení MZ u všech osob vstupujících do budovy MŠ.

- Zákonný zástupce zajistí/dohlédne každé ráno na důkladné umytí rukou dítěte v umývárně před jeho vstupem do třídy/20-30sekund pod teplou vodou s použitím mýdla a osušení rukou/.

- Pro vnitřní prostory stále platí povinnost mít nasazený respirátor – výjimku mají děti a pedagogičtí pracovníci při výchově a vzdělávání

Dokument PDF ke stažení