Aktuální informace týkající se výběru úplaty za předškolní vzdělávání

Aktuální informace týkající se výběru úplaty za předškolní vzdělávání naleznete po rozkliknutí:

Vážení rodiče,                                                            

na základě usnesení a Rady města Olomouce dne 23.3.2020 a na doporučení Krizového štábu ORP Olomouc, bude poměrná část školného za měsíc březen 2020 v částce 300,- Kč vrácena zpět na účty. Tato částka je stanovena dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školné nebude v následujících měsících vybíráno, a to po dobu uzavření mateřské školy. V případě, že odejdou vaše platby na náš účet, budou v tomto období průběžně vraceny zpět.
Mgr. Hana Schmidtová.