Aktuality

Focení 2021 a Dětský den

Dne 1.6. 2021 od 9h proběhne v naší mateřské škole fotografování tříd. Pokud bude zájem, lze fotit i skupinky dětí. Své přání sdělte, prosím, vaší paní učitelce. V případě příznivého počasí proběhne fotografování na školní zahradě.
Po společném fotografování bude pro děti připravený zábavný program plný soutěží na oslavu Mezinárodního dne dětí. Aktivity proběhnou na školní zahradě.

Provoz mateřské školy od 10.5.2021

Vážení rodiče, na základě informací z MŠMT k provozu škol a školských zařízení bude od 10.5.2021 mateřská škola v provozu pro všechny docházející děti, a to bez povinnosti jejich testování. Od pondělí bude tedy běžný provoz mateřské školy ve všech jejich třídách. Zároveň upozorňujeme, že od pondělí 10.5.2021 je opět přihlašování a odhlašování stravy běžným způsobem.

S pozdravem,

Mgr. Hana Schmidtová, ředitelka mateřské školy.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v době letního prázdninového provozu 2021

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době letního prázdninového provozu MŠ /od 19.7. do 30.7.2021/ pro docházející děti je stanovena ve výši 300,- Kč. O termínu výběru vás budeme informovat. V případě, že dítě v době letního prázdninového provozu nebude do MŠ docházet, platbu za toto období zákonní zástupci nehradí.

Informace k provozu MŠ od 3.5.2021

Na základě informací MŠMT k 29.4.2021 a mimořádného opatření MZDR je provoz mateřské školy v příštím týdnu od 3.5.2021 ve stejném částečném provozu. Do mateřské školy mohou docházet děti v povinném předškolním vzdělávání a děti rodičů vybraných profesí stanovených v mimořádném opatření MZDR.

Výše školného za duben 2021

Z důvodu částečného otevření mateřské školy od 12.4.2021 pro děti v povinném předškolním vzdělávání a pro děti rodičů vybraných profesí stanovených v mimořádném opatření MZDR, je způsob úhrady školného v měsíci dubnu řízen Dodatkem č. 2 ke Směrnici o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání. Dodatek je přílohou této aktuality.