Fotogalerie - Včeličky

Stůj, pozor, červená!

Milí rodiče, v těchto dnech bychom se s dětmi v MŠ seznamovali s dopravními prostředky, předpisy, značkami, světelnou signalizací apod. Snažili bychom se pochopit důležitost respektování zásad bezpečného pohybu na ulici jako chodec i jako např. cyklista apod. Sluníčkové dny přeje Gábinka :-)

Dokument Word ke stažení

Dokument Word ke stažení