Dočasný nadpis fotogalerie Wolkerova

Kokosový domeček pro Ferdu

Prozkoumali jsme kokosový ořech, ochutnali kokosové mléko a dužinu, vydlabali ho a teď má z něho náš Ferda bezva domeček.

1. Projekt: Skupenství vody a pokusy s vodou

Společně jsme si vytvořili různé pozorovací pokusy a děti měly možnost poznat vodu pomocí všech smyslů - čichaly, poslouchaly ji, zkoumaly vodu mikroskopem, namáčely ruce do vody různých teplot, chutnaly vodu teplou i studenou. Také si vyzkoušely pokusy samostatně v centrech nebo ve vědeckých týmech- foukání bublinek do vody, hra lžící na skleničky s vodou, zkoumaly, který materiál se ve vodě potopí, pokus potapěč, sledovaly, který materiál vodu vsákne, míchaly barvy do zkumavek pomocí pipety, vysvobozovaly zvířátka z ledu, krystalizování, barevná duha, barevný déšť, malování ledem. Malí vědci zvládli všechny pokusy perfektně a měli radost z výsledků.