Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019

Zápis dětí do Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, příspěvkové organizace,
s místem poskytovaného vzdělávání MŠ Wolkerova 34 a MŠ Mozartova 22, se koná:

  • ve středu 2.5.2018 v době 8:00- 11:30 hod.
  • ve čtvrtek 3.5.2018 v době 12:00-15:00 hod.

v kanceláři jednotlivých mateřských škol.

 

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2018, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

K zápisu je nutné přinést:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce – žadatele o přijetí dítěte
  • vyplněné „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte“ včetně povinného očkování
    - dle § 46 a §50 Zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle zákona.

Tiskopis je k dispozici na webových stránkách MŠ nebo si jej můžete vyzvednout v MŠ na dni otevřených dveří ve středu 25.4.2018 od 9:00 do 11:00 hod.

  • lékařská potvrzení týkající se zdravotního stavu dítěte (zdravotní omezení, dietní režim, apod.)
  • vyplněnou „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ 

Tiskopis je k dispozici na webových stránkách MŠ nebo si jej můžete vyzvednout v MŠ na dni otevřených dveří ve středu 25.4.2018 od 9:00 do 11:00 hod. nebo žádost o přijetí vyplníte při zápisu.

 

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria ředitelky mateřské školy, která budou k dispozici u zápisu.

K zápisu se dostavte s dítětem.

 

Přílohy:

/sites/default/files/images/zadost_o_prijeti_k_pv_2018_1.pdf

/sites/default/files/images/povinna_priloha_-_vyjadreni_lekare.pdf

/sites/default/files/images/kriteria_pro_prijimani_deti_k_predskolnimu_vzdelavani_r._2018-2019_do_materske_skoly_olomouc_2_0.docx