Zápis dětí do Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, příspěvkové organizace, s místem poskytovaného vzdělávání MŠ Wolkerova 34, Olomouc a v MŠ Mozartova 22, Olomouc.

Zápis proběhne ve dnech od 3.5.2022 do 4.5.2022 v budovách jednotlivých mateřských škol.

Potřebné informace k průběhu a organizaci zápisu nalezněte v příloze této zprávy spolu s povinnými dokumenty ke stažení:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Vyjádření dětského lékaře o zdravotní stavu dítěte a o jeho očkování
  • dokument – Oznámení o možnosti nahlédnout do spisu.

Prosíme o čitelné vyplnění všech údajů v dokumentech.

Den otevřených dveří před zápisem proběhne 27.4.2022 od 9:00h. do 11:00h.

Těšíme se na viděnou.

Dokument PDF ke stažení

Dokument PDF ke stažení

Dokument PDF ke stažení

Dokument PDF ke stažení