Výsledky sběru papíru

Děkujeme tímto všem, kteří nám donesli papír do sběru. Výtěžek 3 440,- Kč bude použit na jaře na novou výsadbu stromů, keřů a květin.