Výsledky přijímacího řízení konaného ve dnech 3.5.2023 - 4.5.2023

Výsledky přijímacího řízení konaného ve dnech 3.5.2023 - 4.5.2023
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace
místo poskytovaného vzdělávání MŠ Wolkerova 34

Přijaté děti od školního roku 2023/2024:

Registrační číslo přidělené u zápisu

1

2

3

7

9

10

13

15

16

17

20

22

23

29

39

40

43

47

51

53

54

57

Prosíme zákonné zástupce, v případě přijetí dítěte na jinou mateřskou školu, kterou si pak zvolí k docházce,

aby neprodleně informovali naši mateřskou školu o nenastoupení.                                         

Důvodem je možnost přijetí dalších dětí, které v přijímacím řízení nebyly úspěšné.

Oznámení o nenastoupení dítěte je potřebné písemně oznámit MŠ.

Kontakt: mswolkerova@mswolkerova.olomouc.eu , tel. 737 600 024.

 

 

Informace pro zákonné zástupce dětí, týkající se převzetí
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáváno osobně v ředitelně MŠ Wolkerova v úterý 23.5.2023 od 9.00 do 11.00.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si zde může vyzvednout pouze zákonný zástupce dítěte uvedený v žádosti v MŠ.

K převzetí rozhodnutí si doneste občanský průkaz.

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude osobně předáváno v MŠ v pátek 26.5.2023 od 9.00 do 11.00.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si zde může vyzvednout pouze zákonný zástupce dítěte uvedený v žádosti.

K převzetí rozhodnutí si doneste občanský průkaz.

 

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat
8.6.2023 od 15.00.

Na schůzce zákonní zástupci obdrží informace týkající se nástupu dítěte
do mateřské školy a předají vyplněné dokumenty,
které obdrží při převzetí rozhodnutí o přijetí.

Mgr. Hana Schmidtová, ředitelka MŠ.

 

Dokument Word ke stažení