Výsledky přijímacího řízení konaného ve dnech 3.5.2022 - 4.5.2022

Výsledky přijímacího řízení konaného ve dnech 3.5.2022 - 4.5.2022
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace
 místo poskytovaného vzdělávání MŠ Wolkerova 34

Přijaté děti od školního roku 2022/2023

Registrační číslo přidělené u zápisu

1

4

5

6

7

9

11

12

14

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

30

31

32

33

34

36

37

40

41

42

43

46

Prosíme zákonné zástupce, v případě přijetí dítěte na jinou mateřskou školu, kterou si pak zvolí k docházce, aby neprodleně informovali naši mateřskou školu o nenastoupení. Důvodem je možnost přijetí dalších dětí, které v přijímacím řízení nebyly úspěšné.

Oznámení o nenastoupení dítěte je potřebné písemně oznámit MŠ.

Kontakt: mswolkerova@mswolkerova.olomouc.eu , tel. 737 600 024.

 

Informace pro zákonné zástupce dětí, týkající se převzetí Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáváno osobně v ředitelně MŠ Wolkerova čtvrtek 19.5.2022 od 8.30 do 12.00.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si zde může vyzvednout pouze zákonný zástupce dítěte uvedený v žádosti v MŠ. K převzetí rozhodnutí si doneste občanský průkaz.

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude osobně předáváno v MŠ v pondělí 23.5.2022 od 8.30 do 12.00.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si zde může vyzvednout pouze zákonný zástupce dítěte uvedený v žádosti v MŠ. K převzetí rozhodnutí si doneste občanský průkaz.

 

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat
9.6.2022 od 15.00

Na schůzce zákonní zástupci obdrží informace týkající se nástupu dítěte do mateřské školy a předají vyplněné dokumenty, které obdrží při převzetí rozhodnutí o přijetí.