Výběr školného a stravného na červenec a srpen 2019 v hotovosti

Výběr školného a stravného na červenec a srpen 2019 v hotovosti se uskuteční v úterý 4.6. od 6:30 - 9:00 hod. a ve středu 5.6. od 14:30 - 16:30 hod. v kanceláři MŠ.

Výběr se týká přihlášených dětí na tyto letní měsíce. Přesná částka Vám bude vypočítána a předem sdělena třídními učitelkami.