Výběr školného na červenec 2020 za přihlášené děti

Vyběr školného za červenec 2020 za přihlášené děti bude probíhat v hotovosti dne 1.7.2020 od 6:30 - 10:00 hod. a 2.7.2020 od 14:30 - 16:30 hod. ve sborovně MŠ v plné výši 600,- Kč.