,,Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky,,

V tomto školním roce 2019/2020 se opět zapojíme do projektu s názvem ,,Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky,,.

Jde o projekt Ústředního cvičitelského sboru rodičů a dětí a předškolních dětí Odboru všestrannosti české obce sokolské. Celý projekt je inspirován obsahem pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, která je realizována na základě cvičebních programů ČOS. Dalšími zdroji námětu byly projekt ČOS ,,Sazka - olympijský víceboj,, pro ZŠ, zařazený do kampaně Česko sportuje a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVPPV).
Více se můžete dozvědět na jednotlivých třídách MŠ a v manuálu, který Vám rádi zapůjčíme k nahlédnutí.