Školní řád mateřské školy a Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání