Přízeň sponzorů

NAŠI PODPOROVATELÉ:

 

JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D.

PROBIN, s.r.o.

Děkujeme za přízeň a Vaši podporu.

 

Děkujeme rodičům a zákonným zástupcům dětí za podporu a zkvalitňování činnosti naší mateřské školy.