Přijímací řízení cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny Порядок прийому іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до

K přijímacímu řízení se mohou hlásit:

Для процедури вступу можуть подати заявку:

1) Cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazují se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany), nebo

2) cizinci, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou (prokazují se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

1) іноземцям, яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні (що підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту), або

2) Іноземці, яким надано візу для перебування більше 90 днів з метою перебування в Чеській Республіці, яка тепер автоматично вважається за законом візою для іноземців з тимчасовим захистом (підтверджується візою наклейка або штамп в паспорті).

Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.   

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

Přijímací řízení cizinců na školní rok 2022/2023 bude probíhat v kanceláři
MŠ Wolkerova 34, Olomouc
pro obě MŠ /Wolkerova 34 a Mozartova 22/ dne:

Процедура прийому іноземців на навчальний рік 2022/2023 буде проходити в дитячому садку Wolkerova 34, Olomouc числа:

7. 6. 2022 - 9:00 – 11:00 hodin

8. 6. 2022 - 9:00 – 11:00 hodin

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Dokument PDF ke stažení

Dokument PDF ke stažení

Dokument PDF ke stažení