Oznámení ohledně stávky

Vážení rodiče, dovolte nám Vás informovat o důvodu stávky učitelů, ke které jsme se rozhodly připojit symbolicky tímto dopisem. Naše MŠ zůstává 27. 11. 2023 otevřená.

Rádi bychom, abyste věděli, že zaměstnanci souhlasí s důvody stávky.

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání, a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost.
Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Z důvodů, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, se ztotožňujeme zejména s těmi, které se týkají mateřských škol:

  • Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování pomůcek pro vzdělávání.
  • Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost zajištění provozu a školního stravování.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

 

Zaměstnanci MŠ Wolkerova 34