OMLUVENKY

Způsob omlouvání nepřítomnosti dětí z docházky do MŠ prostřednictvím emailu:

- MŠ Wolkerova 34, Olomouc: omluvenka.wolkerova@mswolkerova.olomouc.eu  (Rozklikněte a čtěte, prosím, dále.)

- MŠ Mozartova 22, Olomouc:  omluvenka.mozartova@mswolkerova.olomouc.eu

Omluvení nepřítomnosti emailem do 9:00 hod.

Omlouvání nepřítomnosti dětí z docházky do MŠ prostřednictvím telefonu:

- MŠ Wolkerova 34, Olomouc:  585 427 042

- MŠ Mozartova 22, Olomouc:  585 427 201

Omluvení nepřítomnosti telefonicky do 9:00 hod.

Tyto způsoby omlouvání slouží k omlouvání docházky do MŠ, nikoliv k odhlašování stravy.