Neúčelový finanční dar mateřské škole

Ve středu 12.2.2020 od 6:30 - 9:00 hod. a od 14:30 - 16:30 hod. bude vybírána částka 500,- Kč ve sborovně MŠ.

Tato částka bude vybírána na 2. pololetí školního roku 2019/2020 formou neúčelového finančního daru mateřské škole a bude součástí účetnictví MŠ. Bude určena na pokrytí výdajů na kulturní programy dětí, na aktivity MŠ týkající se ŠVP, na hračky, odměny pro děti a školní výlet.

Předem děkujeme.