Nejnovější informace ke znovuotevření MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče, od 12.4.2021 bude mateřská škola otevřena pouze pro děti v povinném předškolním vzdělávání a pro mladší děti rodičů IZS a dalších zaměstnanců (viz dále).

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se jedná o tyto profese:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

- pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybrané profesi je nutné doložit potvrzením zaměstnavatele nejpozději v den nástupu do mateřské školy.

 

Do mateřské školy nevoďte děti s těmito příznaky Covid onemocnění - zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy.

Prosíme rodiče, kterých se týká možnost prezenčního vzdělávání ať nás neprodleně informují na e-mail mateřské školy – info@mswolkerova.olomouc.eu .

DĚKUJEME!

Dokument Word ke stažení

Dokument PDF ke stažení

Dokument PDF ke stažení