Naše projektové činnosti

Mateřská škola Wolkerova 34 a Mozartova 22, Olomouc je v rámci svých aktivit zapojena do několika projektů.

V rámci projektování v TVP jsou začleňovány projektové aktivity pro děti rozšiřující výchovně vzdělávací nabídku. Tyto projektové činnosti jsou realizovány průběžně v rámci výchovně vzdělávacího procesu, v tématech integrovaných bloků. Jejich zaměření vyplývá ze ŠVP - na oblast environmentální, k pěstování a podporování odpovědného postoje a vztahu k přírodě a životnímu prostředí jako celku. To vše pro pohodový a kvalitní život v tomto prostředí. Jako součást této environmentální výchovy je podpora ekologického postoje k okolnímu prostředí.

Naše projektové činnosti:

  • 1. "Podpora žáků a pedagogických pracovníků MŠ Wolkerova Olomouc"

Na základě výzvy poskytovatele dotace MŠMT jako Řídícího orgánu Operačního programu využila výzvu na projekt:  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - "Šablony pro MŠ a ZŠ I" s názvem "Podpora žáků a pedagogických pracovníků MŠ Wolkerova Olomouc". V rámci tohoto projektu čerpá finanční prostředky na personální podporu mateřské školy - školní asistenty. Dále tyto prostředky využívá na zkvalitňování vzdělávacích podmínek v rozsahu projektových možností.

  • 2. "Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí"  
  • 3. "Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání"

Mateřská škola využila nabídku spolupráce Univerzity Palackého V Olomouci, pedagogické fakulty, katedry primární pedagogiky a zapojila se do projektu "Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí" a projektu "Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání".

  • 4. "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

V rámci svého zaměření vstoupila mateřské škola do projektu České obce sokolské: "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

  • 5. "Předškolákův rok - do školy jenom krok"

Pro předškolní děti je připraven a realizován celoroční projekt "Předškolákův rok - do školy jenom krok" zaměřený na přípravu na vstup dětí z posledního ročníku předškolního vzdělávání do základní školy. Je realizován od školního roku 2016-2017.