Informace o průběhu správního řízení zápisu na rok 2022-2023

Na základě podání žádosti o přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v souladu zákonem č. 500/2004 Sb., Správního řádu, v platném znění, vyhotoveno rozhodnutí, a to do 30 dnů od zahájení správního řízení. Před vydáním rozhodnutí, v souladu s § 36 tohoto zákona, je dána možnost zákonnému zástupci nahlédnout do spisu účastníka přijímacího řízení (dítěte), navrhovat důkazy a činit další návrhy a zároveň vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to:

 v kanceláři ředitelky MŠ Wolkerova 34, Olomouc, dne 17.5.2022 v čase od 9.00 do 12.00h.

Dokument Word ke stažení