Informace o MŠ

NÁZEV: Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace
ADRESA MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace
Wolkerova 34, 77900 Olomouc

PRÁVNÍ FORMA ŠKOLY:  příspěvková organizace
IČ: 75029588
ZŘIZOVATEL: Statutární město Olomouc
KONTAKT MŠ WOLKEROVA: 585 427 042
E-mail: mswolkerova@mswolkerova.olomouc.eu
Datová schránka: erhkvzb

ŘEDITELKA MŠ: Mgr. Hana Schmidtová
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY MŠ: Marie Dvořáková

MŠ WOLKEROVA 34
Kapacita: 100 dětí
Počet tříd: 4
Počet pedagogických zaměstnanců:        8 pedagogů + 1 asistent pedagoga
Počet nepedagogických zaměstnanců:    4
Provozní doba: 6.30 – 16.30

STRAVOVÁNÍ: ŠJ Holečkova, Holečkova 10, Olomouc
KONTAKT: 585 431 008
E-mail: jidelna@zsholeckova.cz
 

                            
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace, je právním subjektem vytvořeným spojením dvou předškolních zařízení - MŠ Wolkerova 34 a MŠ Mozartova 22. Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Olomouc. Obě mateřské školy jsou situované nedaleko centra města, v blízkosti městských parků, v klidné části města. Jednotlivé mateřské školy se nacházejí v dostupné vzdálenosti nedaleko od sebe.
Mateřská škola Wolkerova 34  je čtyřtřídní předškolní zařízení nacházející se v blízkosti centra města s možnou dostupností blízké MHD. Klidná lokalita mateřské školy, nedaleko městských parků, umožňuje nabídku různorodého vyžití v mnoha oblastech výchovy a vzdělávání – pohybové aktivity, relaxace, poznávání, návštěvy kulturních akcí, apod. Kapacita mateřské školy je 100 dětí. Mateřská škola Wolkerova 34 je umístěna do dvou samostatných dvoupodlažních pavilonů vzájemně propojených spojovací chodbou.  
V každém pavilonu jsou umístěny 2 třídy propojené schodištěm. V každé třídě probíhá výchova a vzdělávání 25 dětí.

 

Vnitřní prostorové uspořádání jednotlivých 4 tříd mateřské školy  je rozděleno na třídu a hernu, které slouží k herním činnostem, pohybu, vzdělávacím aktivitám i k relaxaci dětí. Každá třída má své sociální zařízení, umývárnu a šatnu dětí.  Součástí mateřské školy je školní jídelna – výdejna, která zajišťuje celodenní stravování dětí. Strava je dovážena ze ŠJ při ZŠ Holečkova.
Exteriér i interiér budovy prošel v minulých letech celkovou rekonstrukcí. Součástí objektu mateřské školy je i rozlehlá zahrada s dětským hřištěm, která je celoročně využívána.

Ve své pedagogické činnosti mateřská škola trvale spolupracuje s okolními subjekty a organizacemi (Základní škola Mozartova ulice, klinickým logopedem, OPPP, městskou knihovnou, Moravským divadlem, městskou policií, lyžařskou školou, apod.). 

Základním posláním mateřské školy je zajišťování předškolní výchovy a vzdělávání pro děti předškolního věku. 

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd: 

V mateřské škole se děti vzdělávají ve čtyřech třídách. Tyto třídy jsou motivačně a s didaktickým záměrem pojmenovány podle barev.
K těmto barvám jsou dále připojeny další názvy jednotlivých tříd vystihující barvu. Ve dvou třídách se vzdělávají děti věkově mladší v dalších dvou třídách se vzdělávají děti věkově starší.

1. třída VČELIČKY - věkově smíšené děti
2. třída BERUŠKY - věkově smíšené děti
3. třída KOŤÁTKA - mladší děti
4. třída DRÁČATA - starší děti.