Informace k doložení povinného očkování k žádosti o přijetí k PV na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT v souvislosti mimořádnými opatřeními vlády upravuji požadavek na povinnou přílohu k žádosti o přijetí dítěte – LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE. Vzhledem k současnému doporučení nenavštěvovat osobně lékaře, stanovuji doložit splnění povinného očkování takto:

  • Čestným prohlášením o očkování dítěte /formulář ke stažení/.
  • Kopií očkovacího průkazu dítěte.

V případě, že máte lékařské potvrzení zajištěné, k žádosti o přijetí ho přiložte a již nedokládejte výše uvedené dokumenty.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení.

Dle § 46 a §50 Zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle zákona.

Informace o konkrétní podobě zápisu a žádost o přijetí dítěte k PV budou zveřejněny koncem měsíce dubna.

                                                  

Mgr. Hana Schmidtová, ředitelka mateřské školy

 

Níže naleznete dokument ke stažení:

Dokument Word ke stažení