Aktuality

Provoz mateřské školy od 10.5.2021

Vážení rodiče, na základě informací z MŠMT k provozu škol a školských zařízení bude od 10.5.2021 mateřská škola v provozu pro všechny docházející děti, a to bez povinnosti jejich testování. Od pondělí bude tedy běžný provoz mateřské školy ve všech jejich třídách. Zároveň upozorňujeme, že od pondělí 10.5.2021 je opět přihlašování a odhlašování stravy běžným způsobem.

S pozdravem,

Mgr. Hana Schmidtová, ředitelka mateřské školy.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v době letního prázdninového provozu 2021

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době letního prázdninového provozu MŠ /od 1.7. do 23.7.2021/ pro docházející děti je stanovena ve výši 450,- Kč. O termínu výběru vás budeme informovat. V případě, že dítě v době letního prázdninového provozu nebude do MŠ docházet, platbu za toto období zákonní zástupci nehradí.

Informace k provozu MŠ od 3.5.2021

Na základě informací MŠMT k 29.4.2021 a mimořádného opatření MZDR je provoz mateřské školy v příštím týdnu od 3.5.2021 ve stejném částečném provozu. Do mateřské školy mohou docházet děti v povinném předškolním vzdělávání a děti rodičů vybraných profesí stanovených v mimořádném opatření MZDR.

Výše školného za duben 2021

Z důvodu částečného otevření mateřské školy od 12.4.2021 pro děti v povinném předškolním vzdělávání a pro děti rodičů vybraných profesí stanovených v mimořádném opatření MZDR, je způsob úhrady školného v měsíci dubnu řízen Dodatkem č. 2 ke Směrnici o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání. Dodatek je přílohou této aktuality.